Mobiliteitsbudget

3w geleden | Nicolas Morlet

Volgens de B2B-fleetspecialist Athlon Belgium maakt momenteel slechts 1 op de 200 werknemers gebruik van het mobiliteitsbudget, dat hen toelaat om alternatief vervoer te kiezen in plaats van een bedrijfswagen. Maar 9 van de 10 jonge werknemers zijn er voorstander van.

Uit het Athlon Mobility Profiler onderzoek, dat tussen oktober 2019 en maart 2022 werd uitgevoerd onder duizend werknemers, ongeacht of ze recht hebben op een bedrijfswagen of niet, blijkt dat werknemers weinig belangstelling hebben voor het mobiliteitsbudget. Ter herinnering: met deze oplossing kunnen werknemers afzien van hun recht op een bedrijfswagen in ruil voor een bedrag dat kan worden toegewezen aan een elektrisch of gedeeld voertuig, pasjes voor openbaar vervoer of alternatief vervoer, of zelfs rechtstreeks in geld kan worden ontvangen.

De verklaring ligt, althans voor een deel, in de gewoonten van mensen, aldus Michael Alferink, algemeen directeur van Athlon België: "De studie toont duidelijk aan dat hoe langer mensen in een bedrijfswagen rijden, hoe minder ze geneigd zijn om er afstand van te doen. Dit vereist een echte mentaliteitsverandering. Het wegnemen van deze angst voor belemmeringen is een belangrijk onderdeel van onze taak als mobiliteitsaanbieder. Omdat we niet langer een traditionele leverancier van leasewagens zijn. Bovendien moeten bedrijven jonge werknemers vanaf het begin een mobiliteitsbudget aanbieden. Zodat zij een voortrekkersrol kunnen spelen en een voorbeeld zijn voor de oudere generaties.”

Terwijl een derde van de respondenten zei "niet geïnteresseerd" te zijn in dit mobiliteitsbudget, waren 9 van de 10 werknemers in de leeftijdsgroep 18-24 jaar er wel voor te vinden. Deze cijfers komen overeen met de gewoonten van de respondenten, van wie 86% elke dag met de auto naar het werk gaat, tegen slechts 1 op de 10 met de fiets of het openbaar vervoer.

Evenzo denkt slechts 1 op de 3 van alle ondervraagden dat het mobiliteitsbudget een stimulans zou zijn om de auto minder te gebruiken, maar 3 op de 4 van de jongste leeftijdsgroep denkt van wel. In deze groep wekken abonnementen op het openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit de meeste belangstelling. Maar meer in het algemeen zijn elektrische fietsen, de mogelijkheid om geld uit te trekken voor huisvestingskosten en contante betalingen het aantrekkelijkst: bijna de helft van de werknemers!

Tags: Insoliet
Mobiliteitsbudget
Het laatste autonieuws

Vidéo


Gelieve marketing cookies te aanvaarden om video's te bekijken

Open voorkeuren

Aanmelden nieuwsbrief

Vergeet je niet in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik schrijf me in