VAN DE REDACTIE - Een controverse die geen controverse is

3w geleden

De nieuwe campagne van het Waalse verkeersveiligheidsagentschap "Ze zijn terug. Laten we waakzaam zijn" wil de aandacht van de automobilisten vestigen op de "plaag" die wordt veroorzaakt door de stortvloed aan tweewielers op onze wegen. Hoewel dit voornemen op het juiste moment lijkt te komen, is het op verschillende manieren ontvangen.

Sommigen waren van mening dat je "het hele jaar door voorzichtig moet zijn", aangezien het rijden op een tweewieler tussen november en maart gevaarlijker kan zijn. Tussen de afgevaardigde van de AWSR, Belinda Demattia, die het onderwerp tweewielers en het gebruik ervan op een zeer... theoretische manier beheerst, en de motorrijders die door deze vertoning worden ondervraagd, ben ik soms verbijsterd over de reacties van sommigen. Wat mij betreft, is het initiatief om belangstelling te tonen voor onze microkosmos van motorrijders toe te juichen. Voor één keer wordt ons niet verweten dat we te veel lawaai maken of te snel rijden en wordt de automobilist verzocht rekening met ons te houden - dat keur ik zeker goed. Ik vind het schandalig, zo niet belachelijk, dat sommige mensen zich beledigd voelen omdat ze het hele jaar door rijden. Uiteindelijk is het aan ons, motorrijders, om met elkaar om te gaan en ons rijgedrag aan te passen aan het gedrag van alle mensen om ons heen. Voetgangers, fietsers, automobilisten, vrachtwagenchauffeurs: we moeten op hun manoeuvres anticiperen en ons rijgedrag aanpassen waar nodig. Degenen die dagelijks tussen de rijen auto's door moeten slingeren, hebben geleerd de inschikkelijke automobilist te onderscheiden van de minachtende die liever de middenstrook blokkeert. De chauffeur die in gesprek is met zijn mobiele telefoon of zijn passagier, degene die zijn route zoekt of zijn gps instelt, degene met een gele nummerplaat (NL) of afkomstig uit een land waar filefilteren verboden is (Duitsland of Zwitserland), degene die zich niets aantrekt van motorrijders en alle anderen, de simpele afleidingen die bovenaan de lijst staan van degenen voor wie men op zijn hoede moet zijn. Laten we het er ook over eens zijn dat sommige motorrijders de "Parijse stijl" handhaven door met een te hoge snelheid door de files te rijden tot ze tussen de rijstroken slalommen. Ik zal het niemand kwalijk nemen, want ik geef eerlijk toe dat ik dit soort rijgedrag al heb beoefend. Ik wil er echter op wijzen dat dergelijk gedrag kan leiden tot een ongeval waarbij de motorrijder altijd de verliezer zal zijn. Ons voortbestaan ligt in onze handen, laten we daar aan denken!

Philippe Hunin

Tags: motorfiets
VAN DE REDACTIE - Een controverse die geen controverse is
Het laatste autonieuws

Vidéo


Gelieve marketing cookies te aanvaarden om video's te bekijken

Open voorkeuren

Aanmelden nieuwsbrief

Vergeet je niet in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik schrijf me in