Wil de Belg écht elektrisch rijden?

2w geleden | Nicolas Morlet

Tijdens de Mobiliteitsweek hebben economen van ING 1.200 Belgen ondervraagd over hun intentie een auto te kopen. Zij ontdekten dat, hoewel elektrificatie terrein wint in de hoofden van bestuurders, er nog steeds enige terughoudendheid leeft.

Twee op de drie Belgen (66%) zegt bereid te zijn voor een of andere vorm van hybridisering te kiezen, als ze binnen de komende twee jaar een nieuwe auto zouden kopen. Dit aandeel ligt hoger bij de jongeren onder 35 jaar en de hoger opgeleide sociale groepen. Slechts 13% van de ondervraagden zou nog opteren voor een klassieke verbrandingsmotor.

 

Gaat het om 100% elektrische auto's, dan daalt het percentage potentiële kopers tot 50%. Het percentage is echter hoger onder "Nederlandstaligen, mannen, personen tussen 25 en 54 jaar en de hoogste sociale klassen", aldus het persbericht, zonder exacte cijfers te noemen.

 

Beperkte keuzes?

 

Hoewel deze percentages bemoedigend lijken voor elektrisch rijden, verhullen zij keuzes die gebaseerd zijn op louter rede of zelfs dwang. Slechts 18% van de respondenten antwoordt dat zij een elektrisch voertuig "wensen" te kopen, terwijl één op de vier (27%) aangeeft dat de aankoop van een elektrische aandrijflijn vooral wordt ingegeven door een vermeende toekomstige verplichting.

 

De voorkeur voor plug-inhybrides is niet meer dan een overgangsfase, volgens Philippe Ledent, econoom bij ING: "De voorkeur van consumenten voor plug-inhybrides boven elektrische voertuigen is een tijdelijk verschijnsel. In de komende jaren zal het aandeel van plug-inhybrides afnemen naarmate volledig elektrische voertuigen (BEV's) tot ontwikkeling komen, prijsverschillen verdwijnen en de infrastructuur voor het opladen zich voldoende ontwikkelt. Verschillende merken lijken het met hem eens te zijn en hebben al aangekondigd te zullen stoppen met de ontwikkeling van plug-inhybrides.

 

Terughoudendheid

 

Degenen die dit soort duurzame voertuigen niet willen aanschaffen, noemen vooral de kosten (33%), gevolgd door een voorkeur voor benzine of diesel (26%) als reden voor hun keuze. Scepsis is ook een doorslaggevende factor: 17% is van mening dat onvoldoende is bewezen dat dit soort voertuigen echt duurzaam is. 11% zegt er niet genoeg over te weten, terwijl 8% een gebrek aan vertrouwen noemt omdat BEV’s nog niet lang genoeg op de markt zijn.

 

tags-label Mobiliteit
Het laatste autonieuws

Vidéo


Gelieve marketing cookies te aanvaarden om video's te bekijken

Open voorkeuren

Aanmelden nieuwsbrief

Vergeet je niet in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik schrijf me in