Wallonië: (tenminste) tot 2025 kan je nog met je auto rijden

3w geleden | Nicolas Morlet

Het rijverbod voor de meest vervuilende voertuigen zou op 1 januari volgend jaar in heel Wallonië van kracht worden. Uiteindelijk zullen ze pas in 2025 in werking treden. Een uitstel dat door de verantwoordelijke minister, Céline Tellier, wordt voorgesteld als een maatregel ter bescherming van de koopkracht, die in werkelijkheid de ontoepasbaarheid van dit decreet verbergt.

In 2019 heeft de Waalse regering een tijdschema opgesteld om de oudste voertuigen uit het wagenpark te verwijderen. Vanaf 1 januari 2023 zouden voertuigen zonder Euro- of Euro 1-emissienormen (ingeschreven vóór 1996) niet meer op de Waalse wegen mogen rijden. Een jaar later is Euro 2 aan de beurt, dan Euro 3 in 2025 en ten slotte Euro 4 in 2026. Deze maatregel heeft tot doel de luchtkwaliteit te verbeteren. Behalve dat aan de vooravond van de uitvoering van de eerste fase niets klaar is, want de uitvoeringsbesluiten van dit decreet zijn nooit vastgesteld, waardoor het niet toepasbaar is, met name vanwege criteria die onnauwkeurig of gewoon moeilijk (of zelfs onmogelijk) controleerbaar worden geacht.

Ondervraagd in de ochtendshow van LN24 gaf Céline Tellier, de Waalse minister van Leefmilieu, aan bereid te zijn de gewestregering voor te stellen de uitvoering van het decreet uit te stellen tot 1 januari 2025. Dit om de 4.500 huishoudens te ontzien die in deze tijden van crisis door het verkeersverbod zouden worden getroffen: "Het zou ondenkbaar zijn hen te vragen een nieuw voertuig te kopen". Ze erkende ook dat het effect op de luchtkwaliteit “zeer laag is". Deze voertuigen zouden slechts 0,23% van de markt vertegenwoordigen.

Te vage criteria

In werkelijkheid is dit uitstel vooral te wijten aan de onmogelijkheid om het binnen de oorspronkelijke termijn toepasbaar te maken. Met name de criteria zijn te vaag en hebben nog niet de nodige reacties en verduidelijkingen opgeleverd. De meest controversiële daarvan is ongetwijfeld de afwijking waarbij voertuigen "die minder dan 3.000 km per jaar afleggen" mogen blijven rijden. De BFOV, de Belgische federatie van historische voertuigen, stelde de vraag hoe deze 3.000 kilometer moeten worden gecontroleerd en wees erop dat er voor verschillende soorten auto's geen technische controle bestaat (bijvoorbeeld oldtimers met een "historisch karakter" of ouder dan 50 jaar, noot van de redactie) en dat de ANPR-camera's die worden gebruikt om de naleving van de Euronorm te controleren, niet in staat zijn de afgelegde kilometers te registreren. "Geldt dit alleen in Wallonië, of kunnen we buiten Wallonië meer kilometers rijden? En wat met de snelwegen en het oversteken van buitenlandse, Vlaamse en Brusselse toeristen? Bovendien kunnen "individuele vrijstellingen worden aangevraagd volgens nog vast te stellen voorwaarden en criteria", aldus de officiële website WalloniaLowEmissions.be. Maar welke? Er zijn zoveel elementen die vandaag onbeantwoord blijven, zoals de Waalse woordvoerder halfslachtig bevestigde toen hem naar deze specifieke vragen werd gepolst, "in afwachting van een beslissing van de Waalse regering terzake". Dus voorlopig: rustig blijven rijden!

Tags: Mobiliteit
Het laatste autonieuws

Vidéo


Gelieve marketing cookies te aanvaarden om video's te bekijken

Open voorkeuren

Aanmelden nieuwsbrief

Vergeet je niet in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik schrijf me in