Nieuwe autobelasting in Wallonië slecht nieuws voor SUV-eigenaars

1mnd geleden

Wij hebben een exclusief kijkje gekregen in de nieuwe formule voor de autobelasting die vanaf 2023 in Wallonië van kracht wordt. Rekening houdend met de maximaal toegestane massa van voertuigen, is het het populairste segment, dat van de SUV, dat waarschijnlijk zal instorten...

Eindelijk gaat het Waalse Gewest zijn 15 jaar oude systeem van autobelastingen herzien. De Waalse regering heeft zopas een ontwerpdecreet besproken. Het resultaat is een uiterst ingewikkelde formule voor de berekening van de belasting op inverkeerstelling (BIV). Niet de massa van het voertuig, maar – schier erger - de maximaal toegestane massa (MTM) wordt de maatstaf.

Dit betekent dat SUV's, die vaak zwaarder wegen, tegen hogere taxen aankijken. Nog meer slecht nieuws voor de liefhebbers van dit wagentype: ook de wegenbelasting wordt gebaseerd op de belasting op inverkeerstelling (BIV) en niet langer op de cilinderinhoud van het voertuig.

Rekenen maar

Concreet zal de BIV worden berekend volgens deze formule: basisbedrag van de huidige BIV x (CO2-emissies WLTP/150) x (maximaal toelaatbare massa/2000) x (0,7 voor CNG en LPG, 0,8 voor hybride auto's, 1 voor benzine, 1,2 voor diesel en, aanvankelijk, 0 voor elektrische voertuigen).

Voor de wegenbelasting is de berekening eenvoudiger: forfaitair tarief van 50 € + BIV/3.

Volgens onze berekeningen zou de BIV van een nieuwe VW Golf 1.5-benzine met lichte hybridisatie en automaat kunnen dalen van 867 tot 675,54 euro, maar de jaarlijkse wegenbelasting zou stijgen naar 275,18 euro, tegenover 248,95 euro nu. Voor een van de best verkochte SUV's, de Hyundai Tucson 1.6-benzine met lichte hybridisatie en automaat, zou de BIV stijgen van 867 euro naar 880 euro, met een jaarlijkse belasting die ook hoger uitvalt: 343,33 euro tegenover 296,60 euro nu. In het geval van een krachtigere SUV zou de BIV dan met 1,5 vermenigvuldigd kunnen worden, terwijl de verkeersbelasting verdrievoudigt!

Vrijstelling voor elektrisch

Het nieuwe decreet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Vanaf die datum zullen elektrische voertuigen gedurende twee jaar zijn vrijgesteld van BIV. Vanaf 2025 wordt hun belasting progressief in de tijd.

Tot slot melden we nog dat het voorontwerp van decreet de volgende ondubbelzinnige zin bevat: "Rekening houden met de technologische ontwikkelingen (elektrische voertuigen, waterstof en CNG) is erop anticiperen. Als we niet oppassen, kunnen deze technologische ontwikkelingen er immers toe leiden dat de belastinginkomsten (zuinigere en minder uitstotende voertuigen) geleidelijk dalen. Ook al zegt Wallonië dat het naar "begrotingsneutraliteit" streeft, het wil duidelijk geen inkomsten verliezen ten koste van de vergroening van het wagenpark!

Nieuwe autobelasting in Wallonië slecht nieuws voor SUV-eigenaars
Het laatste autonieuws

Vidéo


Gelieve marketing cookies te aanvaarden om video's te bekijken

Open voorkeuren

Aanmelden nieuwsbrief

Vergeet je niet in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik schrijf me in