Elektrische auto stoot tot 69% minder CO2 uit dan een benzineauto in Europa

1mnd geleden | Nicolas Morlet

Over de overgang naar volledig elektrische voertuigen in Europa wordt nog steeds fel gediscussieerd, wat een aantal studies met tegenstrijdige resultaten over de ecologische deugden van elektrische auto's met zich meebrengt. De meest recente studie is afkomstig van de International Council for Clean Transportation (ICCT) en lijkt een van de meest uitgebreide te zijn die ooit is uitgevoerd. De resultaten spreken voor zich.

De studie kijkt naar de uitstoot van broeikasgassen gedurende de volledige levenscyclus van voertuigen in de vier belangrijkste markten ter wereld: Europa, de VS, China en India. Deze vier regio's zijn goed voor 70% van de wereldwijde verkoop van nieuwe voertuigen. Alle soorten motoren werden in overweging genomen, inclusief plug-inhybrides, waterstof en aardgas.

Om een zo volledig mogelijk resultaat te verkrijgen, hebben de onderzoekers rekening gehouden met alle huidige en toekomstige emissies die kunnen worden toegeschreven aan elke fase van de levenscyclus van het voertuig en de brandstof. Met andere woorden, vanaf de winning en verwerking van grondstoffen, via exploitatie en recycling of verwijdering, tot raffinage en fabricage.

Tot slot stelt de ICCT dat deze studie de meest uitgebreide is die ooit is uitgevoerd. Het verschilt van eerdere studies in die zin dat rekening wordt gehouden met het gemiddelde koolstofeffect van brandstof- en elektriciteitsmengsels, emissies bij reëel gebruik (die een aanzienlijk effect kunnen hebben op plug-inhybrides), bevoorradingsketens (met name lokale waar deze bestaan) voor de fabricage van batterijen, potentiële emissies ten gevolge van methaanlekkage bij de exploitatie van aardgas en uit dit gas geproduceerde waterstof.

Tot 69% minder CO2 in Europa

Rekening houdend met al deze parameters stelt het ICCT vast dat de elektrische auto over zijn volledige levensduur 66 tot 69% CO2-uitstoot bespaart in vergelijking met een benzineauto. In de Verenigde Staten is het verschil vergelijkbaar, van 60 tot 68%. In China en India, die sterk afhankelijk zijn van kolengestookte elektriciteit, ligt het verschil tussen 19 en 45%. 

Verder stelt de studie dat dit verschil naar verwachting zal toenemen naarmate de fabricageprocessen voor elektrische auto's zich verder ontwikkelen, en in 2030 zal zijn opgelopen tot naar schatting 77% in Europa, 76% in de VS, 64% in China en 56% in India. Als dit alles met hernieuwbare energie zou worden geproduceerd, zou het verschil wereldwijd 81% bedragen!

Minder winst voor andere alternatieven

De studie werpt ook een licht op andere aandrijvingen. Voor watarstofauto’s bedraagt de winst in CO2-uitstoot ten opzichte van een gelijkwaardige benzineauto 26 tot 40%, afhankelijk van de regio. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de productie van elektriciteit met waterstof, die tot driemaal meer energie verbruikt dan "conventionele" elektriciteit voor auto's die op batterijen rijden, aldus de ICCT.

De winst is nog bescheidener voor plug-inhybrides: tot 46% in de VS, maar slechts 25-27% in Europa en 6-12% in China. Traditionele hybrides zouden 20% minder CO2 uitstoten.

Klein effect

Alle andere motoren "hebben een verwaarloosbaar effect" op de CO2-uitstoot. CNG zou zelfs, "onder bepaalde omstandigheden, vervuilender kunnen zijn dan benzine of diesel". Biobrandstoffen "zouden bijdragen tot een maximale vermindering van 9%, maar door een aantal factoren lijkt het niet haalbaar om genoeg uit organisch afval te produceren om fossiele brandstoffen te vervangen". Ten slotte wordt niet verwacht dat synthetische brandstoffen "substantieel zullen bijdragen tot het koolstofarm maken van de economie" tegen 2030.

Tags: Mobiliteit
Elektrische auto stoot tot 69% minder CO2 uit dan een benzineauto in Europa

Tweedehands auto's van de dag

Het laatste autonieuws

Vidéo


Gelieve marketing cookies te aanvaarden om video's te bekijken

Open voorkeuren

Aanmelden nieuwsbrief

Vergeet je niet in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik schrijf me in