Bedrijfsauto's, welke toekomst? Alles wat er verandert in 2023

4w geleden | Nicolas Morlet

2023 markeert een keerpunt in het beleid voor bedrijfsauto's en -voertuigen. Een keerpunt in twee fasen, met belangrijke veranderingen die al sinds 1 januari van kracht zijn.

Om de milieu-impact van wagenparken te verminderen, heeft de regering eind 2021 de wet-Van Peteghem aangenomen. Deze bepaalt dat alleen koolstofneutrale auto's in 2026 nog in aanmerking komen voor belastingvoordelen. De geleidelijke invoering is op 1 januari begonnen.

Lagere aftrekbare kosten

Sinds afgelopen zondag profiteren plug-inhybride auto's (PHEV) alleen van een maximale aftrekbaarheid van 50% voor fossiele brandstofkosten (benzine of diesel). Dit is een manier voor de wetgever om bestuurders aan te sporen optimaal gebruik te maken van elektrische aandrijving. Het is waar dat veel PHEV's tot nu toe zijn gekocht vanwege de belastingvoordelen die zij aan professionals bieden, ook al gebruiken zij vaak alleen de verbrandingsmotor, die het tegenovergestelde effect heeft op het verbruik en de uitstoot van toxische stoffen.

Benzine of diesel? Niet dralen

Op 1 juli worden de belastingen verder aangescherpt. Vanaf die datum zal voor elke nieuwe bestelling van een model met een niet-nulemissie een lagere en degressieve belastingaftrek gelden. Deze zal maximaal 75% bedragen tot 2025, alvorens geleidelijk met 25% per jaar te worden verlaagd tot nul in 2028. Het gaat dus om benzine- en dieselauto's, maar ook om hybrides en plug-inhybrides. Niets belet een zelfstandige of een bedrijf echter om deze motoren te blijven gebruiken, maar zij zullen de kosten van deze voertuigen niet langer van hun rekeningen kunnen aftrekken.

Elektrische auto's worden niet gespaard

Hoewel het de bedoeling is het wagenpark minder CO2-intensief te maken, wil de wetgever elektrische auto's geen vrijbrief geven. Elektrische auto's blijven 100% aftrekbaar tot 31 december 2026. Vanaf 1 januari 2027 wordt hun aftrekbaarheid echter verminderd: 95% voor een in 2027 aangeschafte auto, 90% voor een in 2028 aangeschafte auto, 82,5% in 2029, 75% in 2030 en 67,5% in 2031.

Er zij op gewezen dat voor elektrische auto's, net als voor andere motorvoertuigen, de datum van ondertekening van de bestelbon of het huurcontract door de wetgever in aanmerking wordt genomen. Dit is een belangrijke factor aangezien de levertijden nog steeds bijzonder lang kunnen zijn.

Tags: Mobiliteit
Bedrijfsauto's, welke toekomst? Alles wat er verandert in 2023
Het laatste autonieuws

Vidéo


Gelieve marketing cookies te aanvaarden om video's te bekijken

Open voorkeuren

Aanmelden nieuwsbrief

Vergeet je niet in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik schrijf me in